Motto:

O buna educatie cere ca educatorul sa inspire elevului stima si respect, si nu se poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualitatii elevilor si prin asuprirea stimei de sine.” ( Samuel Smiles )

Şcoala Gimnazială  Boldu are in vedere realizarea intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului.

Adresa: Strada Principala, Nr. 2
Comuna Boldu
Județul Buzău

Tel./fax. 0238576531

E mail: [email protected]

Boldu, Buzau, Str Principala, nr. 2

Fii la zi cu informatiile!

 • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Anunturi

Imagini din scoala noastra

 • Comuna Boldu se află situată în partea de est a județului Buzău şi a tării şi se învecinează la nord cu com. Puiești, la sud-vest cu com. Ghergheasa şi la sud-est cu com.Balta-Albă.
 • Comuna Boldu este formată dintr-un singur sat. Vatra comunei este așezata pe malul stâng al pârâului Boldu care a constituit o atracție pentru vechea așezare a locuitorilor. Astăzi terenul de luncă este folosit pentru pășunat și cultivarea legumelor. Apa pârâului s-a folosit din 1830 la construirea unui iaz pentru creșterea peștelui, care se menține și în prezent.Comuna Boldu face parte din categoria de așezări rurale cu altitudinea de 40-200 m, fiind situată de o parte și de alta a drumului național (DN 22) care face legătura între orașele Rm. Sărat și Brăila.Acest drum constituit în 1864 prin centrul satului a contribuit la dezvoltarea economică a comunei. Prin comună circulă mijloace de transport în comun (microbuze), interjudețene și locale.
 • La o distanță de 3 km de sat se află și o stație CFR.Comuna Boldu se încadrează în provincial istorică Muntenia. Populația de aici este inclusă în hotarele Daciei, este de origine geto-dacă.În prima jumătate a sec. al XIII-lea în părțile răsăritene ale Munteniei, comuna e pomenită la 1247 în lucrarea Diploma Ioaniților.În amintirea celor căzuți în războiul de independentă din 1913 din inițiativa și contribuția preotului Constantin și a locuitorilor acesteia a fost ridicat în curtea bisericii un frumos monument al eroilor.
 • Din statistică rezultă că în comuna Boldu locuiesc cca 3000 locuitori.Comuna Boldu este electrificată, dotată cu cabine telefonice, unitate poștală, comunicarea asigurându-se prin intermediul ziarelor, radio-televiziune, telefonie fixă și mobilă, cablu tv, digi tv şi fax.În comună își au sediul Primăria, dispensarul, biserica, poliția, școala şi grădiniță.Școala Gimnazială Boldu este o școala cu personalitate juridică având ca structură o grădiniță cu program normal cu trei grupe. Școala este situată în centrul comunei în apropiere de DN 22, la 20 km de orașul Rm. Sărat şi 69 km de municipiul Brăila

 • .În 1910 a fost construit primul local de scoală care a funcționat ulterior ca grădinița, pentru că după aceea au fost construite alte două școli în 1938 şi 1975.Maximul de copii înscriși la scoală a fost în perioada 1966-1975 în jur de 500 elevi la scoală şi 100 de copii la grădinița.În prezent școala funcționează în localul construit în 1975 şi are un efectiv de 213 elevi şi 59 preșcolari. În total în comună sunt înscriși 272 copii reprezentând învățământul preșcolar, primar şi gimnazial.Școala este frecventată şi de elevi provenind din comuna Balta Albă (32 elevi) de la 5 km distantă.Localul școlii este modern, spațios, cuprinzând birouri, cabinete şi săli de clasă. Cursurile școlii se desfășoară într-un singur schimb, între orele 8-14.Personalul este calificat în totalitate

Oferta educationala

Obiectivele noastre sunt:

 • şcolarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei,
 • educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale,
 • crearea unui mediu de instruire  bazat pe respect reciproc şi principii democratice,
 • pregatirea unor indivizi dispuşi să se instruiască toată viaţa,
 • asigirarea dobândirii reale de către toţi copiii a deprinderilor: cognitive, artistice, şi practice.

Dispunem de:

 • 9 săli de clasă
 • 1 laborator Informatica
 • bibliotecă şcolară
 • 3 sali gradinita

Oferta şcolii noastre este:

 • cadre didactice titulare
 • asigurarea calităţii actului educaţional
 • cadre didactice ancorate în realitatea educaţională
 • comunicare permanentă cu părinţii elevilor

 

Activităţi opţionale:

Clasa pregatitoare:

● Calatorie in lumea basmelor

Clasa I:

 • Jocul liber si indrumat

Clasa a II-a:

● Sfintii prietenii lui Dumnezeu si ai copiilor

Clasa a III-a:

● Fotbal - initiere

Clasa a IV-a

● Fotbal - initiere

Clasa a V-a:

● Etica si civism

  ● Tenis de masa

Clasa a VI-a:

● Educatie pentru societate

  ● Personalitati ale istoriei si culturii romanesti

Clasa a VII-a:

● Educatie pentru societate

Clasa a VIII-a :

● Folclor si traditii romanesti

                                    

Limbile straine care se studiaza in scoala:

 • limba engleza 
 • limba franceza

Resurse umane:

Elevi:

In acest an scolar exista un numar de 3 grupe de gradinita cu un efectiv de 59 prescolari, 5 clase invatamant primar cu 114 elevi si 4 clase invatamant gimnazial cu un numar de 95 elevi.

Cadre didactice:

 • 3 educatoare - titulare
 • 5 invatatoare – 3 titulare, 2 suplinitoare calificate
 • 12 profesori – 9 titulari, 3 suplinitori calificati

Pregatire suplimentara:

 • Program de pregatire pentru olimpiade si concursuri
 • Program de remediere scolara
 • Program de pregatire pentru evaluarea nationala

Activităţi extracurriculare

 • Excursii,
 • vizite la muzee,
 • spectacole de teatru,
 • serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare si istorice